RING OSS PÅ +46(0)18-700 10 10 FÖR ATT BOKA DEMO ELLER FÖR ATT BESTÄLLA DIN NÄSTA SVETS

Sverige.
Norge.
Danmark.

Om oss

Nordens mest prisvärda alternativ inom Plastsvetsar och tillbehör

SharkHead Nordic AB är ledande inom plastsvets och erbjuder Nordens mest prisvärda alternativ för plastsvetsar, svetsutrustning och verktyg.

Vår expertis inom försäljning, kalibrering och service av svetsutrustning för plast säkerställer att du som kund alltid får den bästa möjliga servicen. Vi engagerar oss i att förmedla vår omfattande kunskap inom plastsvetsning, för att du ska kunna utnyttja de senaste teknikerna och verktygen effektivt. Med kunden i fokus arbetar vi outtröttligt varje dag för att tillhandahålla en service som inte bara möter, utan överträffar förväntningarna. Vårt sortiment innehåller högkvalitativa produkter från välkända och betrodda varumärken inom plastsvetsning.

Varje produkt och varumärke har noggrant valts ut av vårt kunniga team, bestående av Andreas Kullinger och Patrik Zander samt våra erfarna medarbetare, som tillsammans bidrar med över 20 års erfarenhet till SharkHead Nordic AB. Hos oss hittar du allt du behöver för dina plastsvetsprojekt – från avancerade svetsutrustningar till specialiserade verktyg. Välkommen till SharkHead Nordic AB, din partner inom plastsvetsning.

About us

The Nordic region’s most affordable alternative within Plastic welds and accessories

 

SharkHead Nordic AB is a leader in plastic welding and offers the Nordic region’s most affordable alternative for plastic welding, welding equipment and tools.

Our expertise in sales, calibration and service of welding equipment for plastics ensures that you as a customer always receive the best possible service. We are committed to imparting our extensive knowledge in plastic welding, so that you can utilize the latest techniques and tools effectively. With the customer in focus, we work tirelessly every day to provide a service that not only meets, but exceeds expectations. Our range contains high-quality products from well-known and trusted brands in plastic welding.

Each product and brand has been carefully selected by our knowledgeable team, consisting of Andreas Kullinger and Patrik Zander as well as our experienced employees, who together contribute over 20 years of experience to SharkHead Nordic AB. With us you will find everything you need for your plastic welding projects – from advanced welding equipment to specialized tools. Welcome to SharkHead Nordic AB, your partner in plastic welding.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå